Art quilty 2017

Art quilts 2017

zpět / back

Okouzlení panem Miró (pozn. prodáno v charitativní dražbě)

Fascination by Mr. Miró (note: sold in the charity auction)