Irena Zemanová a Saky Paky Design

Irena Zemanová and Saky Paky Design

Tvoření je můj život. Odmalička mám potřebu něco vytvářet, navlékat, šít a barvit. Od prvních pokusů s batikováním v prádelním hrnci, přes šití originálních oděvů jsem se postupem času dostala k barvení látek různými technikami ( batika, tisk, sítotisk ) a od oděvů přešla k patchworku a oděvním doplňkům. V patchworku se věnuji převážně Art quiltům , neboť mě oslovují nekonečné možnosti tvorby, materiálů, postupů, vytváření chaosu a jeho následné uspořádání podle tvůrčích principů. Hledání motivu a nápadu je tou nejdelší částí mé práce, dlouho si v hlavě promýšlím to správné téma a jeho možné ztvárnění, skicuji a barvím látky a když jsem si jistá, že již mám vše potřebné, vrhám se na vytvoření quiltu. Baví mě pracovat kombinací textilních technik a používat zdánlivě neslučitelné prvky.

Jsem členkou Bohemia patchwork klubu, Art Quilt Club, SAQA a skupiny Art Quilt Harbour, kde se realizuji textilní art tvorbou na vlastních i společných projektech. Velmi si cením rovněž možnosti vystavovat a spolupracovat na organizaci workshopů v rámci mezinárodní textilní výstavy Prague Patchwork Meeting (http://www.praguepatchworkmeeting.com/cs/).

________________________________________________________________________________________________________________________________________

AKTUÁLNĚ: http://www.praguepatchworkmeeting.com/cs/ https://www.nadel-welt.de/en/program

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výstavy :

2019: 13. Prague Patchwork Meeting; Nadelwelt Karlsruhe

2018: Multifunkční centrum města Hlinsko; 12. Prague Patchwork Meeting;

2017: TexpoArt Iasi, Rumunsko; Multifunkční centrum města Hlinsko;11. Prague Patchwork Meeting

2016: Nadelwelt - Karlsruhe; Multifunkční centrum města Hlinsko;10. Prague Patchwork Meeting; Art Textile Prague

2015: Festival of Quilts Birmingham; Multifunkční centrum města Hlinsko; 9.Prague Patchwork Meeting

2014 : K – Trio, Ostrava; TexpoArt Iasi, Rumunsko; For Decor Letňany; Festival of Quilts Birmingham; Nadelwelt Karlsruhe; Benešov u Semil a Fulnek; Multifunkční centrum města Hlinsko; 8. Prague Patchwork Meeting

2013 : For Decor Letňany; Festival of Quilts Birmingham; Benešov u Semil a Fulnek; Multifunkční centrum města Hlinsko; 7. Prague Patchwork Meeting

2012 : For Decor Letňany; St. Marie Aux Mines; Festival of Quilts Birmingham; 6. Prague Patchwork Meeting

2011 : Textile Art Prague; TexpoArt Iasi, Rumunsko; Festival of Quilts Birmingham; 5. Prague Patchwork Meeting

2010 : 4. Prague Patchwork Meeting

2009 : 3. Prague Patchwork Meeting

Creation is my life. I´ve had the need to create since I was a child – sew, dye, create. Since first tie-dyed fabrics created by cooking them in a big pot to sewing original fashion I finally got to the dying of cloth by different techniques (tie-dye, print, silk-screen printing) and from there I slowly moved to patchwork and clothing accessories. In patchwork I mainly focus on Art quilts, as I am so interested in never-ending possibilities of creation, materials, techniques, creating of chaos and its further arrangement according to art principles. Searching for motives and ideas is the longest part of my work. I am thinking thoroughly about the right topic and its possible interpretation, then I make drafts, dye fabric and when I am sure that I have everything that is necessary then I jump into creation of quilt. I like combining different textile techniques and to use seemingly inconsistent elements.

I am a member of Bohemia patchwork club, Art Quilt Club, SAQA and the Art Quilt Harbour group, where I enjoy creation of textile art on the individual and joint projects at least. I very much appreciate the opportunity to exhibit and also cooperate on the workshop´s organisation as part of the international textile exhibition Prague Patchwork Meeting (http://www.praguepatchworkmeeting.com/cs/).

________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACTUAL: http://www.praguepatchworkmeeting.com/cs/ https://www.nadel-welt.de/en/program

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Exhibitions :

2019: 13. Prague Patchwork Meeting; Nadelwelt Karlsruhe

2018: Multifunctional center Hlinsko; 12. Prague Patchwork Meeting;

2017: TexpoArt Iasi, Rumunsko; Multifunctional center Hlinsko; 11. Prague Patchwork Meeting

2016: Nadelwelt - Karlsruhe; Multifunctional center Hlinsko; 10. Prague Patchwork Meeting; Art Textile Prague

2015: Festival of Quilts Birmingham; Multifunctional center Hlinsko; 9.Prague Patchwork Meeting

2014 : K – Trio, Ostrava; TexpoArt Iasi, Rumunsko; For Decor Prague; Festival of Quilts Birmingham; Nadelwelt Karlsruhe; Benešov u Semil and Fulnek; Multifunctional center Hlinsko; 8. Prague Patchwork Meeting

2013 : For Decor Prague; Festival of Quilts Birmingham; Benešov u Semil and Fulnek; Multifunctional center Hlinsko; 7. Prague Patchwork Meeting

2012 : For Decor Prague; St. Marie Aux Mines; Festival of Quilts Birmingham; 6. Prague Patchwork Meeting

2011 : Textile Art Prague; TexpoArt Iasi, Rumunsko; Festival of Quilts Birmingham; 5. Prague Patchwork Meeting

2010 : 4. Prague Patchwork Meeting

2009 : 3. Prague Patchwork Meeting