Irena Zemanová a Saky Paky Design

Irena Zemanová and Saky Paky Design

Textilní tvorbě se věnuji více než 25 let, v poslední době svou kreativní činnost zaměřuji na textilní koláže a Art quilt. Jsem členkou Bohemia patchwork klubu, Art Quilt klub BPK, SAQA a skupiny Art Quilt Harbour. Originální textilní díla a koláže vznikala v letech 2009 až 2019 a kromě artových textilních technik, monoprintu či laminace, jsou doplněna papírem, drátky a dalšími netextilními materiály. Díla odráží mé různé životní etapy, které se projevují v jejich barevném ladění a volbě textilní techniky.

AKTUÁLNĚ: http://www.praguepatchworkmeeting.com/cs/ https://www.nadel-welt.de/en/program

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Textile Art and creation are my favourite subject for more than 25 years, recently my creative aktivity are more focused on quilts and textile collage. I´m a member of Bohemia patchwork club, Art Quilt Club BPK, SAQA and the Art Quilt Harbour group The original fine art and collages vere created on 2009 to 2019 using art textile techniques, monoprint and lamination. Works are completed by paper, wire and non-textile materials. The work reflects the various stages of life that are reflected in their color tuning and the choice of textile technique.

ACTUAL: http://www.praguepatchworkmeeting.com/cs/ https://www.nadel-welt.de/en/program