Kolekce inspirované uměním

Collection inspired by the art

zpět / back

Balónky pana Miró (pozn. prodáno v charitativní dražbě)

Mr. Miró´s baloons (note: sold in the charity auction)