Textilní korálky

Textile beads

zpět / back

Co budete potřebovat:

What you´ll need:

Látku, řezák, pravítko, bílé lepidlo na papír ( např. Kores ), malý štětec, špejle.

Fabric, cutter, ruller, white paper glue ( i.e. Kores ), small brush, skewer.

 

KROK 1

STEP 1

Z látky uřízněte pruh cca 8-10 cm a poté nařežte pravidelné trojúhelníky pod úhlem 30°.

From the fabric cut a strip of aprox. 8-10 cm and then cut the regular triangles angle of 30 °.

 

KROK 2

STEP 2

Natřete trojúhelník lepidlem, vynechte cca 1 cm na straně za špejlí.

Paint the triangle glue, leave about 1 cm per side per skewer.

 

KROK 3

STEP 3

Zarolujte trojúhelník přes špejli a dobře při rolování přitlačujte jednotlivé vrstvy látky. Po zaschnutí lepidla odstraňte špejli.

Scroll through the triangle and stick well when scrolling, while pressing the various layers of fabric. Once the glue dries, remove the skewer.

 

Hotové textilní korálky lze využít do quiltu nebo na výrobu textilního šperku.

Finished textile beads can be used to quilt or for the production of textile jewel.